EYE

Artist Kohl Pen Liner


Artist Kohl Pen Liner

อายไลน์เนอร์ที่เขียนง่ายด้วยแปรงแบบอีลาสติกคุณสามารถขียนเส้นที่ละเอียดอ่อนและมีสีที่เท่ากันอย่างสม่าเสมอตลอดขอบตาได้


ราคา :
900.00 Baht
ราคาขาย :
900.00 Baht
Option :
  • Kohl Black
  • Kohl Brown

ยอดรวมสินค้า :

0

  Baht